Nacházíte se zde: Úvod / Informace o NLK / Odborné činnosti / Bibliographia medica Čechoslovaca

Bibliographia medica Čechoslovaca

Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) je národní registrující bibliografie, která v odvětví lékařství (biomedicíny) a zdravotnictví od roku 1947 zachycuje veškeré odborné písemnictví vydávané na území České republiky a práce českých autorů vydané v zahraničí. Do roku 1996 byla její součástí i lékařská literatura vycházející na Slovensku.

BMČ je


V počítačové podobě jsou zpracovány roky 1947,49,51-56,58,61-64,67 až do současnosti, ostatní ročníky jsou v knižní podobě. NLK postupně pracuje na jejich převodu do elektronické podoby. K 1. 1. 2016 je v elektronické podobě okolo 871.000 záznamů.

BMČ je vytvářena v systému DaWinci/Medvik (firma SVOP).

Aktuální Seznam excerpovaných titulů

Rozsah excerpce jednotlivých druhů dokumentů zpracovávaných analyticky v BMČ:

  1. Recenzované seriály vydávané Tiskovým střediskem ČLS JEP, Solen, Tigis a dalšími nakladatelstvími vydávajícími odborné lékařské publikace - rozsah excerpce min 91 % počtu článků nebo abstrakt

  2. Nerecenzované seriály rozsah excerpce 90 - 26% počtu článků nebo abstrakt

  3. Seriály s problematikou okrajově se dotýkající lékařství a zdravotnictví - rozsah excerpce 25 - 0% počtu článků

  4. Pravidelně vycházející sborníky z konferencí – míra excerpce různá 100-1 %

  5. Jednorázové sborníky – míra excerpce různá 100-1 %

  6. Zahraniční bohemika – práce českých autorů vydaných v zahraničních časopisech a sbornících excerpovaných v databázi Medline

  7. Kapitoly v knize

Postup pro zařazení periodika/sborníku do analytického zpracování BMČ naleznete zde.

Návody pro zařazení periodika do zahraničních databází naleznete zde.

Bibliografické zpracování respektuje požadavek uložit co nejvíce údajů, které usnadní identifikaci dokumentu a jeho zpětné vyhledání při zadání rešeršního dotazu. Názvy prací se uvádějí nejen v originálním znění, ale i v překladu názvu do angličtiny, pokud existuje. Zapisují se jména všech autorů, uvádí se rovněž i jejich pracoviště.

Věcné hledisko je zachyceno deskriptory MeSH, u abstrakt se MeSH od roku 2006 neuvádí.

Osobní nástroje